Verkoopvoorwaarden

PREAMBLE :

Het bedrijf Werkplaats Fernand Gaston "is een S.A.S.U. met een maatschappelijk kapitaal van 2.000 euro, met maatschappelijke zetel op het adres 95 rue de l'Aubonnière, 17450 Saint-Laurent-de-la-prée (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van La Rochelle (17000) onder nummer 824 495 030, bTW-nummer : FR40824495030. .

Telefoon : +33 (0)6 49 27 12 60 - E-mail : contact@bakkiecycles.fr
De website " https://www.bakkiecycles.fr/nl/ "is eigendom van het bedrijf Werkplaats Fernand Gaston ".

Het merk "BAKKIE CYCLES ACCESSORIES is een geregistreerd handelsmerk van " Werkplaats Fernand Gaston ".

Het bedrijf Werkplaats Fernand Gaston "brengt zijn eigen merkproducten op de markt ACCESSOIRES BAKKIE CYCLI ", met name via de " https://www.bakkiecycles.fr/nl/ ".

Het bedrijf Werkplaats Fernand Gaston "kan ook producten van andere merken selecteren en deze via de website op de markt brengen" https://www.bakkiecycles.fr/nl/ ".

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de " https://www.bakkiecycles.fr/nl/ "met een natuurlijke of rechtspersoon, hierna " DE KLANT. .

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de " https://www.bakkiecycles.fr/nl/ "is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf" Werkplaats Fernand Gaston ". .

Artikel 1: Toepassingsgebied

DE KLANT erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en verklaart deze uitdrukkelijk volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden, met dien verstande dat voor deze aanvaarding geen handgeschreven handtekening vereist is.

DE KLANT kan deze algemene verkoopvoorwaarden downloaden of opslaan en wordt aanbevolen om de versie die van kracht is op de dag van de bestelling te bewaren op https://www.bakkiecycles.fr/nl/.

Bestellingen geplaatst op https://www.bakkiecycles.fr/nl/ huren DE KLANT onherroepelijk en wordt zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigd met de bevestiging van de bestelling, onder de volgende voorwaarden DE KLANT het E-mail veld heeft ingevuld. De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, de erkenning er volledig kennis van te hebben genomen en het afstand doen van het recht om zich te beroepen op eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Deze bevestiging vermeldt in het bijzonder de referenties en prijzen van de verschillende bestelde producten, evenals de eventuele leveringskosten in verband met de bestelling. De KLANT een kopie van het bestelformulier te bewaren of af te drukken totdat zij de e-mail ter bevestiging van hun bestelling hebben ontvangen. Aangezien dit een online-aanbieding is, die onderhevig is aan de grillen van de transmissie via het internetnetwerk, is deze alleen onmiddellijk geldig en onderhevig aan de volgende voorwaarden

Bakkiecycles.fr / Algemene voorwaarden - Pagina 1 / 6

onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling door https://www.bakkiecycles.fr/nl/ en door de financiële partner die verantwoordelijk is voor de online betaling.

Artikel 2: De producten
2.1 Productidentificatie en conformiteit

De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die worden beschreven op https://www.bakkiecycles.fr/nl/ op de dag van de bestelling door DE KLANT, zolang de voorraad strekt. Deze informatie wordt automatisch en in realtime bijgewerkt. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten bij het updaten, ongeacht de oorsprong ervan van https://www.bakkiecycles.fr/nl/. .

Tekstbeschrijvingen en foto's van de producten van het merk ACCESSOIRES VOOR BAKKIE FIETSEN zijn contractueel bindend.

Met betrekking tot producten van andere merken, zijn de foto's, teksten, afbeeldingen en technische fiches afkomstig uit documentatie geproduceerd door de genoemde merken, gereproduceerd onder hun controle en met hun toestemming. In dit geval is de verantwoordelijkheid van https://www.bakkiecycles.fr/nl/ kan niet aansprakelijk worden gesteld, in het bijzonder wanneer een leverancier de kenmerken van een product wijzigt om welke reden dan ook (verbetering, evolutie van de grondstof, enz.).

Als DE KLANT een aankoop doet om het te gebruiken met een product dat al in zijn/haar bezit is, moet hij/zij, onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, de mogelijkheid en compatibiliteit hiervan controleren in de productbeschrijvingen van de betreffende producten. https://www.bakkiecycles.fr/nl/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen in het gebruik of compatibiliteit.

2.2 Beschikbaarheid

Informatie over de beschikbaarheid van producten wordt verstrekt wanneer de bestelling wordt geplaatst.

Als een artikel niet beschikbaar is nadat de bestelling is geplaatst, DE KLANT wordt zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht, door https://www.bakkiecycles.fr/nl/ die hen dan een gelijkwaardig product kan aanbieden, dat DE KLANT zal vrij zijn om te accepteren of te weigeren.

Artikel 3: De prijzen

De prijzen op https://www.bakkiecycles.fr/nl/ zijn prijzen inclusief alle belastingen (btw) in euro, rekening houdend met de btw die van toepassing is op de datum van de bestelling. Elke wijziging in het tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten of diensten. https://www.bakkiecycles.fr/nl/ behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de verkoopprijs voor de aankoop van een product overeenkomt met de prijs die op de website wordt vermeld https://www.bakkiecycles.fr/nl/ wanneer de bestelling wordt geplaatst. De verzendkosten zijn voor rekening van de KLANT en worden gefactureerd bovenop de verkoopprijs van de producten, tenzij specifiek anders aangeboden of vermeld.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

https://www.bakkiecycles.fr/nl/ behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen door DE KLANT in hoofdsom, kosten en belastingen. Bij ontvangst van de goederen door DE KLANT, het risico wordt overgedragen aan de klant, die ervoor moet zorgen dat de goederen goed worden opgeslagen.

Bakkiecycles.fr / Algemene voorwaarden - Pagina 2 / 6

Artikel 5: Bestellen en betalen

Voordat u een bestelling plaatst, DE KLANT moet een account aanmaken op https://www.bakkiecycles.fr/nl/. Bij elk bezoek aan de site moeten kopers zich identificeren als ze een bestelling willen plaatsen of hun account willen raadplegen (bestelstatus, profiel, enz.).

Om je bestelling te betalen, DE KLANT kan een van de betaalmethoden gebruiken die worden aangeboden op het moment van de definitieve bevestiging van de bestelling: creditcard, cheque of bankoverschrijving.

Als DE KLANT als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, vindt de transactie plaats op de beveiligde pagina's van de Payplug-oplossing, die vertrouwelijkheid en veiligheid garandeert dankzij het SSL-protocol (Secure Socket Layer). Als u per cheque betaalt, moet deze op een Franse bank zijn uitgeschreven. Bestellingen die per cheque of overschrijving zijn betaald, worden verwerkt zodra de cheque of overschrijving is verzilverd. Beschikbaarheid en verzendtijden gaan in op de datum waarop de betaling is ontvangen.

https://www.bakkiecycles.fr/nl/ bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan KLANT naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Deze ontvangstbevestiging vermeldt het exacte factuurbedrag en de leveringsvoorwaarden van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten na bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door https://www.bakkiecycles.fr/nl/. .

https://www.bakkiecycles.fr/nl/ behoudt zich het recht voor om een bestelling geplaatst door een KLANT met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere opdracht. Het bezoek behoudt zich ook het recht voor om elke bestelling te weigeren die kwantitatief onverenigbaar is met deet nastreven van een niet-commercieel doel.

DE KLANT moet de volledigheid en conformiteit van de verstrekte informatie controleren wanneer de bestelling wordt geplaatst, in het bijzonder met betrekking tot het afleveradres. https://www.bakkiecycles.fr/nl/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld vertragingen of leveringsfouten). In dit verband zijn alle kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling voor rekening van de klant van de KLANT. De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de verkoop op afstand zijn verplicht, aangezien deze gegevens essentieel zijn voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.

Om uw bestelling te wijzigen of te annuleren voordat deze is verwerkt (gefactureerd, in het verpakkingsproces of al verzonden) door de diensten van https://www.bakkiecycles.fr/nl/ , , DE KLANT moet zo snel mogelijk per e-mail een verzoek sturen naar contact@bakkiecycles.fr. In het geval van een geaccepteerde annulering zal de restitutie worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat is gebruikt voor de transactie.

Artikel 6: Levering

Producten worden geleverd op het afleveradres dat bij de bestelling is opgegeven. DE KLANT heeft de optie om op een ander adres dan het factuuradres te leveren. In dit geval moeten beide adressen - leverings- en factureringsdata - moeten worden gespecificeerd. Levertijden worden als indicatie gegeven op https://www.bakkiecycles.fr/nl/ afhankelijk van bepaalde parameters zoals de dag en het tijdstip van ontvangst van de betaling van de bestelling en onder voorbehoud van de beschikbaarheid zoals aangegeven op de productfiche. De levertijden aangekondigd op https://www.bakkiecycles.fr/nl/ is van toepassing vanaf de datum van verzending uit het magazijn van de producten besteld door DE KLANT, deze termijnen mogen echter niet langer zijn dan 7 dagen vanaf het moment dat de bestelling is gevalideerd door https://www.bakkiecycles.fr/nl/ voor beschikbare producten, op voorraad op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Voor alle producten waarvoor een naleveringstermijn nodig is, zoals producten die op bestelling worden gemaakt, moet deze levertijd bij de levertijd worden opgeteld.

Bakkiecycles.fr / Algemene voorwaarden - Pagina 3 / 6

Voor leveringen buiten Frankrijk geldt bovendien het volgende, DE KLANT verbindt zich er uitdrukkelijk toe om alle belastingen te betalen die verschuldigd zijn bij de invoer van producten, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en alle andere belastingen die verschuldigd zijn volgens de wetten van het land waar de bestelling is ontvangen en om, in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen, als enige de verantwoordelijkheid hiervoor op zich te nemen - en zonder verhaal op https://www.bakkiecycles.fr/nl/ - alle administratieve, juridische en financiële gevolgen. Wanneer een bestelling wordt geplaatst voor een product dat niet langer op voorraad is, wordt een e-mail gestuurd om de klant hiervan op de hoogte te stellen DE KLANT. De inzet van https://www.bakkiecycles.fr/nl/ voor levertijden is alleen geldig als het afleveradres perfect en duidelijk is geformuleerd door de klant DE KLANT, de aanwezigheid van de klant of een gemachtigde persoon wanneer de vervoerder passeert, en de afwezigheid van enig obstakel, imponderable of geval van overmacht buiten de wil van https://www.bakkiecycles.fr/nl/ en zijn vervoerspartner. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van de eerste aanbieding van de goederen aan de KLANT. .

DE KLANT is verplicht om de conformiteit van de geleverde goederen te controleren op het moment van de levering, alvorens de leveringsbon te ondertekenen. Elke anomalie met betrekking tot de levering (schade, ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten, enz DE KLANT die moet melden https://www.bakkiecycles.fr/nl/ per e-mail zodra we het pakket hebben ontvangen. Als DE KLANT de ontvangst van het product aan een derde toevertrouwt, neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich.

Artikel 7: Teruggave voor herroeping

DE KLANT heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen vanaf de levering van het product om het te retourneren op het hoofdkantoor van Fernand Gaston Workshop voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de goederen, die voor rekening van de klant zijn KLANT. .

Om ervoor te zorgen dat de retourzending zo efficiënt mogelijk wordt verwerkt, moet een verzoek om retourzending direct worden gedaan, waarbij eenvoudigweg de reden voor de retourzending (herroeping) moet worden aangegeven, zonder dat het nodig is om redenen voor het verzoek op te geven. Dit verzoek kan rechtstreeks per e-mail worden gedaan.

Om deze optie te kunnen gebruiken, DE KLANT moeten de producten compleet met accessoires en montage- of gebruikersinstructies terugsturen. In het geval van een retourzending moet de klant het betreffende artikel zorgvuldig verpakken en mag hij de originele verpakking opnieuw gebruiken als deze in voldoende goede staat is. Dit herroepingsrecht is alleen beschikbaar voor consumenten, in de zin van de wet, en alleen voor fysieke producten. Professionele kopers profiteren niet van het herroepingsrecht.

Terugbetalingen worden gedaan met dezelfde betaalmethode als die gebruikt wordt door DE KLANT op het moment van de transactie. In het geval van het retourneren van een volledige of gedeeltelijke bestelling die heeft geprofiteerd van een korting op de verzendkosten of gratis verzendkosten, wordt het bedrag van de terugbetaling van de bestelling verminderd met de kosten van deze verzendkosten.

Let op: DE KLANT moet altijd de originele verpakking van de producten bewaren, anders kunnen ze niet worden teruggestuurd in geval van problemen. Het postkantoor en alle vervoerders accepteren nooit de levering van producten die niet verpakt zijn in dozen die gehanteerd kunnen worden.

Artikel 8: Productgaranties

Merkproducten ACCESSOIRES VOOR BAKKIE FIETSEN hebben een garantie van 2 jaar.

Andere producten verkocht via https://www.bakkiecycles.fr/nl/ worden gedekt door een fabrieksgarantie, waarvan de duur wordt vermeld in de technische beschrijving van het product op https://www.bakkiecycles.fr/nl/. De precieze voorwaarden waaronder de garantie van toepassing is, staan vermeld in de documenten die bij het product zijn geleverd.

Bakkiecycles.fr / Algemene voorwaarden - Pagina 4 / 6

In alle gevallen, DE KLANT moet de factuur van het product kunnen overleggen die door het bedrijf is uitgegeven Werkplaats Fernand Gaston om te profiteren van de garantie van de fabrikant.

De begindatum van de garantie voor een product is de factuurdatum van dat product.

De garantie geldt niet voor apparatuur die wordt gebruikt in competitieverband of voor verhuur, of voor schade veroorzaakt door slijtage, verkeerd gebruik, gebrek aan of onjuist onderhoud, of wijzigingen die na levering aan het product zijn aangebracht.

Deze garantie dekt niet :

 • Vervanging van verbruiksartikelen

 • Niet-conform, onregelmatig of abnormaal gebruik van de producten

 • Defecten of specifieke kenmerken van een product die worden vermeld in de productinformatiebladen

 • Defecten en hun gevolgen als het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel

  gericht op
  In het geval van een terugkeer
  DE KLANT moet het/de defecte product(en) retourneren na acceptatie per e-mail

  van het bedrijf Workshop Fernand Gaston.
  De kosten voor het terugsturen van de goederen naar KLANT van nieuwe of gerepareerde apparatuur worden gedekt door het bedrijf Fernand Gaston

  Workshop. .

  https://www.bakkiecycles.fr/nl/ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de regelgevende en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. De verantwoordelijkheid van https://www.bakkiecycles.fr/nl/ systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie op de datum van verkoop, zonder enige mogelijkheid tot verhaal tegen het merk of het bedrijf dat het product produceert. In alle gevallen, DE KLANT profiteert van de wettelijke garantie tegen ontruiming en verborgen gebreken (art.1625 e.v. van het Franse Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de verkoper het verborgen gebrek kan bewijzen, is de verkoper wettelijk verplicht om alle gevolgen te herstellen (art.1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek); als de koper naar de rechter stapt, moet hij dit doen binnen een "korte termijn" vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek (art.1648 van het Burgerlijk Wetboek).

  Artikel 9: Verantwoordelijkheden
  https://www.bakkiecycles.fr/nl/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel

  of lichamelijk letsel als gevolg van :

 • verkeerd gebruik van de producten,

 • het niet naleven van de instructies in de gebruikershandleidingen,

 • eventuele afhandelingsfouten,

 • elk abnormaal gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met het gebruik waarvoor het product bedoeld is,

 • een externe oorzaak.

  Alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar, onvoorzienbaar en buiten de macht van de partijen zijn, worden beschouwd als een daad van God of overmacht, die hen vrijstelt van aansprakelijkheid.

  Artikel 10: Persoonsgegevens

Bakkiecycles.fr / Algemene voorwaarden - Pagina 5 / 6

Wanneer de bestelling wordt geplaatst, worden de persoonlijke gegevens van de KLANT elektronisch worden verwerkt. DE KLANT wordt verzocht te verwijzen naar de "Persoonlijke gegevens"van https://www.bakkiecycles.fr/nl/ voor meer informatie over dit punt.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, DE KLANT heeft te allen tijde het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de informatie die op hem/haar betrekking heeft. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@bakkiecycles.fr of per post naar de maatschappelijke zetel van het bedrijf Werkplaats Fernand Gaston. .

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elk geschil met betrekking tot deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing.
De bevoegde rechtbank in het geval van een geschil of geschil is de rechtbank waarbij het bedrijf is aangesloten
Fernand Gaston

Workshop. . . .

Artikel 12: Bemiddeling in consumentengeschillen
In geval van moeilijkheden bij de uitvoering van het verkoopcontract, DE KLANT zal voorrang geven aan het bedrijf

Werkplaats Fernand Gaston met het oog op een minnelijke schikking.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, als DE KLANT consument is, kunnen vorderingen of geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of beëindiging van de koopovereenkomst worden voorgelegd aan de bemiddelaar van de Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), die voorkomt op de lijst van bemiddelaars die is opgesteld door de Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation) krachtens artikel L.615-1 van de Franse consumentenwet.

De website www.mediateur-cnpa.fr beschrijft de voorgestelde bemiddelingsprocedure en stelt klanten in staat om online een bemiddelingsverzoek in te dienen. De bemiddelingsmedewerker kan ook per post worden gecontacteerd met behulp van een verwijzingsformulier dat kan worden gedownload van de website van de bemiddelingsmedewerker op het volgende adres: Monsieur le Médiateur du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) - 43 Bis route cde Vaugirard CS 80016 - 92197 MEUDON CEDEX - (E-mailadres: mediateur@mediateur-cnpa.fr).

Het bedrijf Werkplaats Fernand Gaston informeert DE KLANT van het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat tot doel heeft eventuele klachten van Europese consumenten naar aanleiding van een onlineaankoop te verzamelen en door te sturen naar de bevoegde nationale bemiddelaars: dit platform is toegankelijk op het adres : ec.europa.eu. .

Bakkiecycles.fr / Algemene voorwaarden - Pagina 6 / 6