Juridische mededeling bakkiecycles.fr

De site bakkiecycles.fr wordt gepubliceerd door SAS Fernand Gaston Workshop, geregistreerd onder nummer 824 495 030 bij de RCS van La Rochelle, met een kapitaal van 2000 euro. 93 rue de l'Aubonnière, 17450 Saint-Laurent-de-la-prée, Frankrijk. Telefoon: +33 (0)6 49 27 12 60 Mail: contact@bakkiecycles.fr Intracommunity BTW-nummer: FR40824495030 Verantwoordelijke voor de publicatie van de site: Dhr. Bruno CADONI

Deze site wordt gehost door SAS OVH 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn toegankelijk via de link Algemene verkoopvoorwaarden.

Bescherming van persoonlijke gegevens

U hebt te allen tijde het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@bakkiecycles.fr of een brief naar : Bakkie Cycles Accessories 93 rue de l'Aubonnière, 17450 Saint-Laurent-de-la-prée, Frankrijk. Voor meer informatie over ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en ons gebruik van cookies kunt u de link Privacybeleid volgen.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Bakkie Cycles Accessories wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en gegevens op de site. Ondanks onze zorg om ervoor te zorgen dat de informatie die we publiceren zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk is, kan de inhoud van de site technische onnauwkeurigheden, typefouten of weglatingen bevatten. Met hetzelfde doel om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken, kan deze inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Intellectuele eigendomsrechten

De website bakkiecycles.fr is een door de wet beschermd intellectueel werk. De inhoud ervan, met inbegrip van teksten, presentaties, foto's, al dan niet geanimeerd, geluiden, knowhow, tekeningen, illustraties, grafieken, downloadbare documenten, iconografische voorstellingen en elk ander element waaruit de site bestaat, zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Hetzelfde geldt voor de database op de site.

In overeenstemming met artikel L.111-1 van de Franse wet op intellectueel eigendom mag niets van de inhoud van de site worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, vervormd, verzonden, uitgezonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de site, op straffe van gerechtelijke vervolging.